Våra tjänster

Brokado Redovisning AB erbjuder följande tjänster inom redovisning:

  • Löpande redovisning
  • Månadsbokslut
  • Rapportering av moms- och arbetsgivaravgifter
  • Årsbokslut och årsredovisning
  • Bokslutsrapport
  • Inkomstdeklarationer
  • Likviditet och budget
  • Löner och betalningstjänster